Пясъчници | EDAYS.bg

Пясъчници

Без какво не може една истинска детска площадка? Естествено че и липсва един пясъчник. Кое е първото нещо, за което се оглежда детето, когато е навън и готово за игри и веселие? Отново за любимия пясъчник. Подсигурете им комфорта хубаво да се нацапат.

© 2017 | Website by Semantic.bg