Хотели за насекоми | EDAYS.bg

Хотели за насекоми

Хотелите за насекоми допринасят за запазване на биоразнообразието в съвременните градски и селски условия на живот. Изделията са с оригинален дизайн, а екологичните пълнежи в отделните нива на хотелите са съобразени с нуждите на различните видове безгръбначни.

Освен че осигуряват място за гнездене, подслон и зимуване на полезните насекоми, хотелите са и атрактивно украшение за всяка градина, парк или
гориста месност.

© 2017 | Website by Semantic.bg