Капани за хуманно залавяне | EDAYS.bg

Капани за хуманно залавяне

Капани за хуманно залавяне. В различни размери , подходящ за всякакви видове животни , както за гризачи така и за други вредители .  ( Чакали , Лисици , Кучета , Котки , Порове , Белки , Плъхове , Мишки и др. ) Залагането на капана става изключително лесно , използва се подходяща примамка и след залавянето на животното , може да се пусне в естествената му природна среда без да е необходимо да бъде убито .

© 2017 | Website by Semantic.bg