Инструкция за сглабяне на уред за опушване на месо с стъкло | EDAYS.bg

Инструкция за сглабяне на уред за опушване на месо с стъкло

1. Съдържание на опаковката:
- камера за опушване -1 бр.
- стъкло - 1 бр.
- рафт за риба - 2 бр.
- шиш за окачване- 3 бр.
- куки за месо - 10 бр.
- малко чекмедже за стърготини -1 бр.
- голямо чекмедже за дървени въглища -  1 бр.
- термометър - 1 бр.
- крепежни елементи

- настоящата инструкция

.

© 2017 | Website by Semantic.bg